Wat is ExpeditieWijz?

Wij zijn een algemeen bijzondere basisschool. Dit betekent dat we neutraal zijn en niet gebonden zijn aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. Alle kinderen zijn welkom bij ExpeditieWijz.

 

We werken vanuit een onderscheidend onderwijsconcept, dat is gebaseerd op:

 • De pedagogische ontwikkellijn ‘The Leader in Me’ (Stephen Covey)
 • De onderwijsmethode Jeelo (Je Eigen Leeromgeving)
 • Een rijke, betekenisvolle omgeving
 • Aandacht voor kunst, muziek en theater in samenwerking met Oyfo

Hieronder lees je meer over deze vier pijlers.

Leren over het leven, levensvaardigheden

‘The Leader in Me’ van Stephen Covey is een pedagogische ontwikkellijn, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Vanuit een positief zelfbeeld leren kinderen, op een speelse manier, verantwoorde keuzes te maken voor henzelf en anderen.

  De 8 eigenschappen van Covey

  1. Proactief zijn; maak je eigen keuzes
  2. Begin met het eind in gedachten
  3. Prioriteiten stellen en plannen
  4. Win-win; investeren in een ander
  5. Luisteren; eerst begrijpen, dan begrepen worden
  6. Synergie creëren; samen is beter
  7. Houd de zaag scherp; zorg goed voor jezelf
  8. Je eigen stem vinden; vanuit passie keuzes maken

  De 8 eigenschappen van Covey

  1. Proactief zijn; maak je eigen keuzes
  2. Begin met het eind in gedachten
  3. Prioriteiten stellen en plannen
  4. Win-win; investeren in een ander
  5. Luisteren; eerst begrijpen, dan begrepen worden
  6. Synergie creeren; samen is beter
  7. Houd de zaag scherp; zorg goed voor jezelf
  8. Je eigen stem vinden; vanuit passie keuzes maken

  JEELO | JE Eigen LeerOmgeving

  De projectmatige opzet van Jeelo is afgeleid van Project Based Learning. Dit is een manier van onderwijs waarbij kinderen uitgedaagd worden door aan betekenisvolle opdrachten te werken, waarbij ze het geleerde direct toepassen.

  We gaan regelmatig op expeditie: samen op stap om te onderzoeken en te leren. We bezoeken bedrijven en organisaties en gaan vaak de natuur in.

  Leren zichtbaar maken

  In achttien ontwikkellijnen maakt Jeelo het leren zichtbaar voor kinderen, ouders en leerkrachten. Elk kind ontwikkelt zich permanent; het tempo waarin dat gebeurt verschilt per kind. Jeelo heeft ontwikkellijnen voor kennis, competenties, taal en rekenen.

  Ouders en leerkrachten kunnen de vorderingen nauwgezet volgen in het leerlingvolgsysteem Mijn Jeelo. Maar ook de kinderen zelf kunnen alles volgen. Zo krijgt het kind meer regie en eigenaarschap.

   

  Taal en rekenen geïntegreerd

  Taal- en rekenvaardigheden komen in de projecten op een natuurlijke manier aan de orde. De kinderen ervaren zo direct waar ze die taal- en rekenvaardigheden voor nodig hebben. Ze moeten bijvoorbeeld goed kunnen meten om een passend T-shirt te maken bij het project “Maak je eigen product”. Of ze moeten een brief schrijven om de gemeente te overtuigen van hun wens voor een nieuwe speeltuin bij het project “Inrichten van je eigen omgeving”.

  Woordenschat

  In elk project van Jeelo wordt aandacht besteed aan woordenschatontwikkeling. Zo oefenen kinderen woorden binnen een context. De woorden die ze oefenen, moeten ze ook actief gebruiken. Op deze wijze beklijven woorden beter.

  Begrijpend luisteren en lezen

  Bij Jeelo staat het plezier in lezen en luisteren voorop. Kinderen moeten gemotiveerd zijn om te lezen. Jeelo gebruikt drie soorten bronnen:

  • Bronnen die op natuurlijke wijze bij een project gebruikt worden, zoals een krant, een website over voeding, een handleiding bij een broedmachine.
  • Echte boeken: Biblioplus maakt voor Jeelo leeskisten per project, waaruit leerlingen zelf boeken kunnen kiezen.
  • Bronnen die speciaal zijn ontwikkeld voor de projecten van Jeelo.

   JEELO folder en video

   JEELO folder en video

   Je Eigen Leerroute

   Op onze school worden kinderen gestimuleerd om zelf regie te nemen over hun persoonlijke ontwikkeling. Het kind heeft continu zicht op wat hij kan, wat hij nog moet leren en waar en met wie hij dat kan doen.

   Samen met de leerkracht kiest het kind de leerdoelen, die behaald worden in eigen tempo en op een wijze die past bij zijn leerstijl.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Je Eigen Leerroute

   Kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen.
   Belangrijk daarbij is dat het kind continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren. Jeelo maakt de leerdoelen inzichtelijk, zodat het kind een eigen leerroute kan uitstippelen.
   Samen met de leerkracht kiest het kind de leerdoelen. Die behaalt worden in eigen tempo en op een wijze die past bij zijn leerstijl. Aan de hand van tools waaruit het kind kan kiezen om de leerdoelen te behalen in eigen tempo op een wijze die past bij zijn leerstijl. Geholpen door leraren die hem daarbij begeleiden. Zo heeft het kind zelf regie. 

   De rijke betekenisvolle leeromgeving

   De deuren van de school gaan open. De maatschappij komt de klas in en de klas gaat de maatschappij in.

   Kinderen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor zichzelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Beginnen in je directe leefomgeving motiveert. Het zorgt dat kinderen in beweging komen, omdat ze weten waarom dat zinvol is.

   ExpeditieWijz biedt kinderen een fijne en aantrekkelijke leeromgeving, speelgoed voor alle leeftijden, boeken en prenten die de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen, een scheiding tussen rustig en druk spel en een ruime, veilige speelplek.

    

    

   Heeft jouw kind zijn/haar talenten al ontdekt?

   Onze unieke samenwerking met Oyfo

   ExpeditieWijz werkt samen met de docenten van Oyfo Kunst en Techniek. Zij verzorgen workshops en lessen op het gebied van kunst, muziek, theater, dans en techniek.

   De opdrachten bij Oyfo op locatie laten de kinderen vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld kijken. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en ontwikkelen vaardigheden die van belang zijn voor beroepen van de toekomst.

   Voor meer informatie: zie de website www.oyfo.nl. 

    

    

    

   Heeft jouw kind zijn/haar talenten al ontdekt?

   Onze unieke samenwerking met Oyfo

   ExpeditieWijz werkt samen met de docenten van Oyfo Kunst en Techniek. Zij verzorgen workshops en lessen op het gebied van kunst, muziek, theater, dans en techniek.

   De opdrachten bij Oyfo op locatie laten de kinderen vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld kijken. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en ontwikkelen vaardigheden die van belang zijn voor beroepen van de toekomst.

   Voor meer informatie: zie de website www.oyfo.nl

    

   Kennismaken en aanmelden

   Ja, ik ben geïnteresseerd om mee te gaan op expeditie!

   Wil je je kind aanmelden of komen kijken op onze school? Meld je aan voor een van de kijkdagen.

   De eerstvolgende kijkdagen zijn op donderdag 19 september en dinsdag 1 oktober.

   Stuur je naam, adres, telefoonnummer en de naam en geboortedatum van je kind naar basisschool@expeditiewijz.nl, of vul het contactformulier in.

   Wij nemen z.s.m. contact met je op.

    

    CONTACT

    ExpeditieWijz

    F. Hazemeijerstraat 300

    7555 RJ Hengelo

    info[@]expeditiewijz.nl