Ga je mee op expeditie?

Kompas is de schoolgids van basisschool ExpeditieWijz. In oktober 2020 zijn we gestart met een basisschool volgens een nieuw onderwijsconcept. De school zit op een unieke locatie in Hengelo. ExpeditieWijz gebruikt samen met Oyfo Techniekmuseum en Oyfo Kunstenschool het prachtige oude fabriekspand op het Hazemeijer Complex. De samenwerking met Oyfo biedt een rijke en betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen, de ouders en de medewerkers van ExpeditieWijz. Creativiteit en techniek worden op een natuurlijke manier met het onderwijs verweven.

Bij de start van schooljaar 2023-2024 gaan er 110 kinderen mee op Expeditie. Zij worden begeleid door een team van 14 expeditieleiders.

De basisschooltijd is een belangrijk onderdeel van het leven; zowel voor kinderen als voor ouders. Kompas staat voor ons symbool voor richting geven aan je leven. Begin met het einddoel voor ogen en maak je eigen plan.
Kompas is er voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen van onze school. Er staat praktische informatie in zoals de schooltijden, de vakantiedagen en wat te doen als je kind ziek is. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.
Heb je na het lezen vragen, neem dan contact met ons op.

Tot ziens bij ExpeditieWijz.

Monique Engberink en Kim Huiskes
Directie/bestuurders ExpeditieWijz

Onze school

1.1 Schoolgegevens en afspraken

Naam:                        Stichting ExpeditieWijz
Contactpersonen:     Monique Engberink / Kim Huiskes
Telefoonnummer:     0621932069 / 0630887383
Bezoekadres:            F. Hazemeijerstraat 300, 7555 RJ Hengelo
E-mail:                       basisschool@expeditiewijz.nl
Website:                    www.expeditiewijz.nl

Schoolafspraken

Voor de kinderen;

 • De lesdag start om 8.30 uur, vanaf 8.15 uur zijn ouders en kinderen welkom op het plein.
  De dag eindigt om 14.15 uur.
 • Als je met de fiets komt plaats je deze op de daarvoor bestemde plek.
 • Je mag je jas en schoenen, in de hal beneden ophangen/neerleggen in de daarvoor bestemde bakken of lockers.
 • In de school dragen we antislip sokken of pantoffels met stroeve zolen. Dit is voor de veiligheid op de trap. De sokken mogen in de bak of locker bewaard worden.
 • Voordat je naar boven loopt en voor het eten was je je handen.
 • Voor eten en drinken zorgt de school. We maken iedere dag samen een buffet met gezonde voeding. Je pakt een bord en glas en zoekt een plekje aan de tafel. Na het eten ruim je je bord en glas op en zet dit op de kar. Enkele kinderen zorgen ervoor dat het onder begeleiding in de vaatwasser gaat en ruimt het daarna weer op.
 • Op regenachtige dagen is het fijn om laarzen en een regenjas mee te nemen.

Voor de ouders;

 • Heeft je kind een allergie dan willen we dat graag weten.
 • We vragen van ouders toestemming of er foto’s van jullie kind gebruikt mogen worden op onze website, Facebook of andere vormen van social media.
 • Belangrijk om te weten is of we foto’s van jullie kind mogen delen in een berichtje naar de ouders van de groep.
 • Als je kind naar de BSO gaat, willen we graag weten op welke dagen en naar welke BSO.
 • We delen belangrijke info via de mail en via onze nieuwsbrief Routeplanner.
 • Contact met de leerkracht of schoolleiding verloopt via whatsapp/telefoon of mail. We gebruiken geen groepsapps.

Parkeren

Als je met de auto komt om te halen en brengen, mag de auto aan de achterzijde van het complex (in de punt) geparkeerd worden. Vanaf hier, graag lopend naar het plein. De parkeerplaats aan de voorzijde is voor medewerkers van de andere bedrijven op het terrein. En de parkeerplaats naast Restaurant Lust is voor de bezoekers van Lust.

We verzoeken jullie dan ook dringend om daar de auto’s niet te parkeren.
Dan kan iedereen op een veilige manier de school bereiken.

 

1.2 Identiteit ExpeditieWijz

Alle kinderen zijn welkom bij ExpeditieWijz. We zijn een neutrale school en niet gebonden aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. Onze missie, visie, ambities en cultuur laten zien waar we voor staan en wie we zijn. We werken vanuit een onderscheidend onderwijsconcept dat is gebaseerd op:

 • De pedagogische ontwikkellijn ‘The Leader in Me’ (Stephen Covey)
 • De onderwijsmethode Jeelo (Je Eigen Leeromgeving)
 • Een rijke, betekenisvolle omgeving
 • Aandacht voor kunst, muziek, theater en techniek
 • Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling en life skills (Suiver)

De deuren van onze school staan open. De maatschappij komt de klas in en de klas gaat de maatschappij in. Dit doen we door samen te werken met maatschappelijke organisaties en bedrijven, die ons onderwijs kunnen versterken en verrijken.

Onderzoeken is leren <–> leren is onderzoeken.
De projectmatige opzet van Jeelo is afgeleid van Project Based Learning. Dit is een manier van onderwijs, waarbij kinderen continu uitgedaagd worden. De kinderen werken aan betekenisvolle opdrachten, waarbij ze het geleerde direct toepassen. We gaan regelmatig op expeditie: samen op stap om te onderzoeken en te leren.

We leren de kinderen de leiderschaps- en levensvaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de 21e eeuw. De pedagogische ontwikkellijn van The Leader in Me staat hiervoor centraal. We leren door te doen; in expeditieteams (wisselende samenstellingen), samenwerken in groepjes of individueel. Dit geldt niet alleen voor onze kinderen, maar voor iedereen binnen de organisatie. We groeien en leren door samen op expeditie te gaan.

1.3 Missie, visie en kernwaarden

Visie
Van nature is ieder kind nieuwsgierig, onderzoekend en leergierig. Deze eigenschappen willen we continu blijven ontwikkelen, zodat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie uitgedaagd worden om te blijven leren en zich te verwonderen. Binnen de visie van ExpeditieWijz ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de maatschappij en groeien zij uit tot autonome, liefdevolle en betrouwbare mensen die integer zijn en verantwoordelijkheid nemen.

Missie
We willen kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid in een betekenisvolle omgeving laten experimenteren en tot leren brengen vanuit hun innerlijke wijsheid.

Ons motto: Onderzoeken is leren, leren is onderzoeken

Onze inspiratie
Gedreven door onze onderwijservaring en geïnspireerd door pedagogen, onderzoekers, filosofen en psychologen hebben we onze visie op onderwijs gevormd.

Onze inspiratiebronnen staan hieronder aangegeven. Wil je hierover meer informatie, raadpleeg het internet of vraag ons om uitleg.

 • Stephen Covey, The Leader in Me
 • Project Based Learning
 • Maria Montessori, Help mij het zelf te doen
 • Carol Dweck, Growth mindset
 • Jerome Bruner, Leren is een sociaal proces
 • John Dewey, Leren door te doen
 • Malagguzi, Een kind heeft honderd talen

Onze kernwaarden
Door elkaar en de kinderen met respect, liefde en oprechtheid te benaderen, nemen we samen verantwoordelijkheid, ontstaat autonomie, zijn we betrokken, hebben we vertrouwen en zijn we integer.

2. Het bestuur

2.1 Organisatiestructuur

Het schoolbestuur bestaat uit twee uitvoerende bestuurders, waarvan één directeur- bestuurder.
Volgens de Code Goed Onderwijsbestuur zijn binnen een bestuur de toezichthoudende bestuurders ten opzichte van uitvoerende bestuurders in meerderheid en wordt een bestuursvoorzitter gekozen uit de toezichthoudende bestuurders. De Raad van toezicht bestaat uit vier enthousiaste en betrokken mensen met verschillende achtergronden (onderwijskundig, financieel, commercieel, duurzaamheid). Zij denken buiten vaste kaders en hebben aanvullende ideeën het onderwijs vorm te geven en passend te maken voor de kinderen en medewerkers. Download hier de jaarverslagen.

 

3. Ons onderwijs

3.1 Inhoud van ons onderwijs

Vanuit onze visie dat kinderen vooral leren door te doen, werkt ieder kind in eigen tempo aan de eigen leerdoelen. Onze kinderen nemen hiervoor al in een vroeg stadium hun eigen verantwoordelijkheid. Met het kind en soms de ouders stellen we de doelen vast. Door het jaar werken we aan verschillende thema’s binnen projecten. Ieder kind volgt een eigen ontwikkellijn. Hierin worden we ondersteund door de content van Jeelo (Je eigen leeromgeving). Jeelo maakt ons bewust van de kerndoelen en de ontwikkellijnen die er zijn. De kennis van leerkrachten van de ontwikkellijnen geeft ons de ruimte en mogelijkheden om aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van de kinderen.

Ieder kind zijn eigen leerroute
Ieder kind krijgt een leerroute op maat met een eigen portfolio. In de digitale omgeving van Jeelo kan het kind zien wat het gedaan heeft en hoe de ontwikkeling gaat. Ook ouders hebben toegang tot Jeelo. Samen met het kind bespreken we wat ze graag willen leren en dit wordt in hun eigen ontwikkelplan gezet. Het team observeert, reflecteert, begeleidt en coacht de gehele dag met de kinderen. We stellen direct bij als dit binnen de ontwikkeling van het kind van belang is.

ExpeditieWijz laat kinderen groeien door procesgerichte feedback op datgene waar ze op dat moment mee bezig zijn. Daarnaast vullen de kinderen vanaf ontwikkellijn 3 hun eigen portfolio met daarin bewijzen van de kennis van de stappers die ze binnen Jeelo hebben doorlopen.
Jeelo heeft als doel om kinderen meer te laten leren. Ze leren niet meer in vakken en gaan maatschappelijk betrokken aan het werk in projecten. Jeelo heeft 12 projecten ontwikkeld waarin kinderen worden uitgedaagd. Ze benutten elkaars talenten en leren leren.

 

3.2 Cultuur binnen de school

De cultuur binnen de school wordt vormgegeven door de 8 gewoonten van effectief leiderschap. Bij ExpeditieWijz volgen we de pedagogische ontwikkellijn van The Leader in Me.
1. Proactief zijn; maak je eigen keuzes
2. Begin met het einddoel voor ogen
3. Belangrijke zaken eerst; prioriteiten stellen en plannen
4. Win-win; investeren in een ander
5. Luisteren; eerst begrijpen, dan begrepen worden
6. Synergie creëren; samen is beter
7. Houd de zaag scherp; zorg goed voor jezelf
8. Je eigen stem vinden; vanuit passie keuzes maken

Bij de 8 gewoonten werk je eerst aan je eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en dan pas kijk je hoe je met anderen dingen voor elkaar kunt krijgen. Kinderen die leren en werken volgens de 8 gewoonten:

 • Voelen zich in staat hun (school)leven zelf vorm te geven
 • Denken meer na over de keuzes in hun leven en studie
 • Nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid op school
 • Stellen realistische doelen en verbinden zich hieraan
 • Kunnen belangrijke zaken scheiden van onbelangrijke
 • Kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen
 • Herkennen in samenwerking elkaars talenten en zetten deze in

De gewoontes worden door team en kinderen tot leven gebracht binnen de school. De dagelijkse werkdag laat het team en de kinderen op een speelse manier oefenen in persoonlijk leiderschap. ExpeditieWijz koppelt de 8 gewoonten door ze te verbinden aan de onderwijsdoelen van Jeelo en dit draagt bij aan het op gang brengen van een professionele cultuur.

 

3.3 Onderwijstijd

De expeditieleiders (leerkrachten) van ExpeditieWijz kijken naar wat kinderen al kunnen en zorgen vervolgens voor een onderwijsaanbod dat ligt in de zone van de naaste ontwikkeling. Kinderen kunnen ontzettend veel. Ze zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld rondom ontdekken en begrijpen en hun eigen kennis opbouwen. Dat betekent dat de onderwijstijd van de verschillende vakken die aan bod komen per kind anders is. Elk kind ontwikkelt zich in een ander tempo. Om in beeld te brengen wat een kind al kan, heeft Jeelo ontwikkellijnen voor groep 1 tot en met 8. De ontwikkellijnen laten zien hoe het kind zich op de verschillende gebieden ontwikkelt. Elk kind heeft immers andere talenten en niet iedereen leert even snel op elk gebied.

Bij elke ontwikkellijn heeft Jeelo leereenheden voor groep 1 tot en met 8. Het kind ziet welke leereenheden hij al gedaan heeft en wat hij nog kan leren. Deze content komt aan bod tijdens de projecten. Als de leerkracht constateert dat een kind nog extra moet oefenen of extra uitdaging nodig heeft, dan zet hij aanvullende eenheden online klaar of biedt tastbare materialen aan.

Gezond eten en drinken is belangrijk en dit geven we de kinderen mee. Kinderen krijgen fruit en lunch van school. Ouders betalen hiervoor €1,50 per dag.  We eten samen en bereiden samen voor. We leren de kinderen tijdens het fruit eten en de lunch over voeding en gezond eten. Ook leren we de kinderen om netjes te eten en we gebruiken de lunch als een rustmoment van de dag. Samen ruimen we op. Iedere dag nemen kinderen hierin een leidende rol.

De activiteiten staan in het teken van het project en lopen op een natuurlijke manier in elkaar over. Er wordt gedurende de dag gebruikgemaakt van verschillende ruimtes in het gebouw of buiten. Hierdoor krijgen de kinderen veel gelegenheid tot bewegen. Ook spel/spelen speelt een belangrijke rol in de aangeboden activiteiten.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

Expeditie 1

08.30 – 08.40        uur          start buiten of binnen (eigen keuze)
08.40 – 09.30        uur          starten in team met mentor
09.30 – 10.30        uur          fruit eten en buitenspel
10.30 – 11.30        uur          1e ronde project
11.30 – 12.00        uur          lunch samen aan tafel
12.00 – 12.30        uur          leesactiviteiten
12.30 – 13.30        uur          keuzeactiviteiten mbt project
13.30 – 13.45        uur          samen opruimen en reflecteren op de dag
13.45 – 14.15        uur          buitenactiviteiten

 

Expeditie 2

08.30 – 09.45        uur          start buiten of binnen (eigen keuze)
08.30 – 09.30        uur          starten in team met mentor
09.30 – 10.30        uur          1e ronde (taal/rekenen/project/bewegen/creatief)
10.30 – 11.15        uur          fruit eten en buiten bewegen/spelen
11.15 – 12.15        uur          2e ronde (taal/rekenen/project/bewegen/creatief)
12.15 – 12.45        uur          lunch samen aan tafel
12.45 – 13.00        uur          leesactiviteiten
13.00 – 14.05        uur          3e ronde (taal/rekenen/project/bewegen/creatief)
14.05 – 14.15        uur          samen opruimen en dagafsluiting

 

 

3.4 Betekenisvolle leeromgeving

Kinderen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor zichzelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Beginnen in je directe leefomgeving motiveert. Het zorgt dat kinderen in beweging komen, omdat ze weten waarom dat zinvol is.

ExpeditieWijz biedt kinderen een rijke en aantrekkelijke leeromgeving met speelgoed en ontwikkelingsmaterialen voor alle leeftijden, boeken die de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen, een scheiding tussen rustig en druk spel en een ruime, veilige speelplek. We zoeken contact met bedrijven, de winkels in de buurt en de bibliotheek of gaan we naar de markt, het station, een speeltuin of naar het bos.

Er is een unieke samenwerking met Oyfo Kunst en Techniek. Kunst, muziek, theater, dans en techniek-docenten worden ingezet om binnen een project lessen of workshops te verzorgen. Ouders nodigen we uit om op school over hun beroep of hobby te komen vertellen. Dit is vooral betekenisvol als de informatie over het beroep past bij het thema dat we op dat moment op school behandelen.

Opdrachten in een betekenisvolle en rijke leeromgeving, laten de kinderen vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld kijken. Ze leren ontwikkelen en creëren. Vaardigheden die van belang zijn voor beroepen van de toekomst.

3.5 VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Voorschoolse Educatie
Voorschoolse Educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen extra taal aangeboden op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde VVE-indicatie. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de VVE-indicatie.

Vroegschoolse Educatie
Vroegschoolse Educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de Vroegschoolse Educatie.

VVE op ExpeditieWijz
De visie van ExpeditieWijz is dat kinderen tijd en ruimte krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. We praten niet over onderwijsachterstanden en kijken  wat het kind al kan en sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling.
Bij ExpeditieWijz wordt veel aandacht besteed aan woordenschatontwikkeling. De kinderen oefenen woorden in een context binnen een project. De woorden komen herhaald binnen het project terug waardoor de kinderen op een vanzelfsprekende manier de woorden aanleren. Jonge kinderen leren van de oudere kinderen.

4. Leerroutes op maat

4.1 Jeelo (JE Eigen LeerOmgeving)

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Hierdoor hebben we een minder overladen curriculum en meer tijd voor de begeleiding van kinderen om ontwikkelingsgericht te werken.
Een school midden in de maatschappij
De deur van onze school staat open. De maatschappij moet de school in en de school de maatschappij in. Kinderen zien en voelen wat er speelt en raken betrokken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Ze worden uitgedaagd om te zorgen voor zichzelf, voor anderen en onze planeet, op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Te beginnen in hun directe leefomgeving. Dat motiveert. Dan komt het kind in beweging, omdat het weet waarom dat zinvol is.

Eigenaarschap
Kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat het kind continu zicht heeft op wat het kan, wat het nog moet en wil leren en waar en met wie het dat kan leren. Leerdoelen worden voor het kind inzichtelijk gemaakt, zodat het kind een eigen leerroute kan uitstippelen. Dit kan aan de hand van tools waaruit het kind kan kiezen, zodat het in eigen tempo, op een wijze die past bij zijn/haar leerstijl, zijn/haar leerdoelen kan behalen. Waar nodig zijn er leraren die daarbij begeleiden. Zo heeft de leerling zelf regie.

Projectmatig werken
Op ExpeditieWijz werken de kinderen onderzoekend en ontwerpend in kleine groepjes aan een project. Het projectresultaat moet voldoen aan eisen van de opdrachtgever of eisen die zij zelf stellen. Om tot een goed projectresultaat te komen, hebben kinderen bepaalde kennis en competenties nodig. In elk project doorlopen de kinderen eenheden met kennisdoelen. Ze leren daarbij in expeditieteams (alle leeftijden door elkaar), samenwerken in groepjes en individueel. Het ‘leren leren’ staat centraal. Aan het einde van de eenheid bewijst het kind dat het de kennisdoelen beheerst. De kinderen doorlopen ook eenheden met competentiedoelen. Ze werken in groepjes en benutten elkaars talenten. Kritisch denken, creatief zijn, daarmee komen we samen verder. Kinderen leren samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Samen presenteren zij het resultaat, reflecteren erop en komen tot verbeteringen. Elke eenheid heeft een controlelijst met eisen, waarmee ze controleren of ze het goed hebben gedaan.

Elk project is gebaseerd op 3 pijlers:
Ik wil!
Kinderen leren inzien waarom ze iets leren, krijgen het gevoel: Ik heb er zin in! Om dit te bereiken worden bij elk project organisaties in de buurt van de school betrokken.
Ik kan!
Kinderen krijgen het gevoel: Ik kan het! In de projecten ligt de nadruk op competenties.
Ik hou vol!
Zelfstandig leren kunnen kinderen niet vanzelf. Aandacht voor leren leren en leerstijlen van kinderen is daarom de rode draad door de projecten.

Tevens staan de leerlingen voor de volgende uitdagingen:

 • Wees baas over je eigen ontwikkeling
 • Zorg goed voor jezelf
 • Zorg goed voor anderen
 • Zorg goed voor onze planeet
 • Gebruik informatie veilig en betrouwbaar
 • Werk duurzaam samen.

We werken met 12 maatschappelijk relevante projecten voor leerroute 1 t/m 8. Verdeeld over 2 schooljaren komen de volgende 12 thema’s aan bod:

 • Omgaan met elkaar
 • Leren voor later
 • Maken van je eigen product
 • Zorgen voor dieren
 • Veilig helpen
 • Beleven van onze planeet
 • Inrichten van je eigen omgeving
 • Leren van personen van vroeger
 • Veilig in het verkeer
 • Zorgen voor jezelf en anderen
 • Omgaan met geld
 • Omgaan met natuur

De 12 projecten zijn kerndoeldekkend en worden elk jaar geüpdatet. In de projecten zijn alle vakken geïntegreerd en alle doelen voor leerlingen verweven: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer, inclusief taal met begrijpend luisteren en -lezen, spelling, grammatica en taalinzicht en rekenen. Leerkrachten kunnen projecten in overleg met het kind eenvoudig op maat maken.
Dankzij de digitale leeromgeving -Mijn Jeelo- kun je altijd en overal bij de projecten. Dus ook thuis. Niet alleen de leerkrachten, ook kinderen en hun ouders kunnen altijd en overal de ontwikkellijnen voor kennis, competenties, taal en rekenen van de leerling volgen. Er wordt een portfolio opgebouwd voor overdracht naar het voortgezet onderwijs. Zo krijgen kinderen regie over wat ze leren en al weten.

4.2 Leader in Me

‘Leader in Me’ is een pedagogische ontwikkellijn die kinderen op een speelse manier gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Er ontstaat leiderschap. Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken voor jezelf en de ander en je als mens verder te ontwikkelen.
The Leader in Me helpt kinderen zelfstandiger te worden, initiatief te nemen, te plannen, doelen te stellen, huiswerk te doen, tijd te prioriteren, emoties te managen, rekening te houden met anderen, hun standpunt helder uit te drukken, conflicten op te lossen, te zoeken naar creatieve oplossingen, verschillen te waarderen en een evenwichtig leven te leiden. Het proces helpt leerlingen de vaardigheden en het zelfvertrouwen te ontwikkelen dat ze nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en op te groeien tot een zelfstandige volwassene. Er is een aantal stappen nodig om zover te komen; ‘De 7 gewoonten van Covey’. De achtste gewoonte is later toegevoegd en is het gevolg van het aanleren van de 7 gewoonten. De achtste gewoonte is het gevolg van het aanleren van de eerste 7 gewoonten. Je vindt je eigen stem, maakt vanuit passie je eigen keuzes.

Klik hier voor meer informatie.

 

5. Leerlingzorg

5.1 Leerling- en kwaliteitszorg

Alle doelen waaraan een kind werkt tijdens de schooltijd, zijn ondergebracht in ontwikkellijnen. Kinderen werken aan de leerroutes die de leerkracht voor hen heeft klaargezet in Jeelo. ExpeditieWijz werkt met ‘Mijn Jeelo’. Dat is een digitale leeromgeving waarmee de ontwikkeling van het kind zijn hele schoolloopbaan door kan worden gevolgd. Zowel het kind als de leerkracht kan doelen afvinken als ze zijn behaald. Leerkracht, ouder maar ook het kind hebben overal en altijd toegang. Zo krijgt het kind meer regie. Je kunt bijvoorbeeld zien welke eenheden het kind al gedaan heeft en welke scores het heeft behaald. Kinderen krijgen een procesgerichte beoordeling en daarnaast wordt er bij sommige eenheden kennis digitaal getoetst. Tijdens het leerproces van de kinderen vindt er continu reflectie en interventie plaats. Er worden foto’s van het resultaat gemaakt die als bewijs in het portfolio worden gezet bij de desbetreffende ontwikkellijn. Op basis daarvan kunnen bij een volgend project doelen worden gesteld. Je kunt terugkijken naar voorgaande jaren en zo zien hoe het kind zich ontwikkelt.

Doordat Mijn Jeelo inzicht geeft in de ontwikkeling van het kind, kun je samen met het kind en zijn ouders beredeneerde keuzes maken. Wat moet het kind meer oefenen? Hoe kan het dat gaan doen? Waar liggen de interesses? Hoe kan het kind deze verder uitbouwen? Dat alles komt in een persoonlijk ontwikkelplan te staan.

Portfolio
In het portfolio verzamelt het kind de bewijzen die het in de loop van de tijd heeft geleerd en gemaakt. Opdrachten, fiilmpjes, foto’s, verhalen, ze kunnen met een druk op de knop worden geüpload naar de persoonlijke leeromgeving. Je vindt hier ook de resultaten van het huidige en alle voorgaande leerjaren. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kun je het portfolio downloaden.

IEP
Naast de ontwikkellijnen in Jeelo maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem IEP.

Wij kiezen voor IEP omdat dit leerlingvolgsysteem aansluit bij de visie van ExpeditieWijz. De IEP geeft inzicht in het eigen ontwikkelingsprofiel van het kind. Naast de ontwikkeling van rekenen en taal, wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen in beeld gebracht. IEP geeft inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen.

We hebben afgesproken dat we starten met de afname van de IEP als de kinderen voldoende vaardig zijn om een toets te maken. Vaardig zijn in het lezen van een tekst en deze kunnen begrijpen. De expeditieleider bekijkt wanneer het kind klaar is om de IEP te maken en zet de opdrachten digitaal klaar. De kinderen maken de IEP op het chromebook. De expeditieleider en het kind bespreken de resultaten van de gemaakte opdrachten. Aansluitend worden stappers in Jeelo klaargezet die aansluiten bij de leerdoelen van het kind. De ontwikkeling van de jongste kinderen blijven we volgen via de ontwikkellijnen in JEELO.

 

5.2 Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

School Ondersteunings Profiel (SOP)
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe kinderen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Bij ExpeditieWijz heeft ieder kind zijn eigen leerlijn en kan het zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen. Kinderen met dyslexie of hoogbegaafdheid ontwikkelen zich bij ExpeditieWijz op hun eigen manier. Het sneller of langzamer ontwikkelen dan andere kinderen speelt geen rol meer en de kans dat het kind uitvalt is daardoor kleiner. Natuurlijk volgen we de leerlijnen waar kinderen aan moeten voldoen en weten we waar de kinderen staan. In het schooljaar 2022 -2023 wordt het School Ondersteunings Profiel van ExpeditieWijz ontwikkeld.

Plein Midden Twente
ExpeditieWijz werkt samen met Plein Midden Twente. Alle scholen voor primair onderwijs binnen Plein Midden Twente werken volgens de zorgstructuur van de 1-zorgroute. In een aantal stappen worden alle interacties beschreven die de school moet doorlopen in het traject van ondersteuning aan kinderen. Ouders zijn daarin een heel belangrijke partner; zij kennen hun kind immers goed en de inbreng van ouders is dan ook van groot belang.

Kijk hier voor de stappen van de 1-zorgroute.

5.3 Externe zorgverleners

Samen met ouders bekijkt ExpeditieWijz of de inzet van externe zorgverleners wenselijk en noodzakelijk is. Hierin worden de stappen van de 1-zorgroute zorgvuldig gevolgd.

 

6. Ouders en school

6.1 Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders
Betrokken en actieve ouders zijn onmisbaar op onze school. Kinderen voelen zich veiliger en leren beter als ouders of verzorgers zichtbaar zijn en meedoen op school. Maar er is meer: ExpeditieWijz is een lerende organisatie waar iedereen voortdurend samen verder bouwt aan de school en de ontwikkeling van het onderwijs. Als ouder kun je op veel manieren meehelpen. Denk hierbij aan: vertellen over jouw beroep of hobby, een workshop verzorgen, jouw expertise inzetten ten behoeve van de school, ….
Ouders worden direct betrokken bij het leerproces. Ze hebben inzage in Jeelo en kunnen de ontwikkeling van hun kind daarin volgen. Ze worden betrokken bij de leerdoelen van hun kind. We willen laagdrempelig zijn voor ouders. Voor ons betekent dit open en transparante wederzijdse communicatie.

6.2 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van ExpeditieWijz bestaat uit twee leden van het team en twee ouders van ExpeditieWijz. De raad vergadert zo’n 8 keer per jaar. De MR is op de hoogte van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. De directeur is, indien gewenst, aanwezig bij de vergaderingen en de raad is als het ware een spiegel voor de directeur. De MR is het enige orgaan dat een wettelijke verhouding heeft met ons bestuur omdat het bij een aantal zaken instemmingsrecht heeft en bij een aantal zaken adviesrecht.
De MR vergadert over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures en bespreekt de formatieplannen, jaarplanningen en bijv. financiële zaken van de school. Ouders die vragen hebben kunnen afhankelijk van de aard van de vraag terecht bij teamleden, iemand van de directie of een MR-lid.

6.3 Oudercontact

We vinden het belangrijk om de lijntjes met ouders en/of verzorgers kort te houden. We gebruiken de Routeplanner om belangrijke informatie met ouders te delen.

We doen een beroep op het persoonlijk leiderschap van  ouders om bij vragen direct contact te leggen met een expeditieleider. Dit kan op het plein bij het brengen en halen of via mail of telefoon (whatsapp of bellen). Kleine onduidelijkheden zijn snel te verhelpen en dat voorkomt onnodige onrust.

Gesprekken vinden na schooltijd plaats. We zijn er voor ouders en het kind. Tijdens ontwikkelgesprekken bespreken we de totale ontwikkeling van het kind aan de hand van de eigen portfolio. De ontwikkelgesprekken kunnen zowel op initiatief van de ouders, kinderen als van de leerkrachten plaatsvinden. We geven er de voorkeur aan dat het kind bij het gesprek aanwezig is. Afhankelijk van de ontwikkeling en de wens van het kind mag het kind zelf leiding nemen in de gesprekken en vertellen over de eigen portfolio.

6.4 Ouderbijdrage en Stichting Leergeld

Fruit en lunch
ExpeditieWijz is een gezonde school en we leren de kinderen over gezonde voeding, waarbij duurzaamheid ook een belangrijk aspect is. De kinderen krijgen vanuit de school fruit en een gezonde lunch aangeboden. De ouders betalen hiervoor vrijwillig een vergoeding van € 1,50 per kind per dag.

Fruit en lunch bijdrage per kind 193 dagen x €1,50= €289,50

Het bedrag van €289,50 is over te maken op rekeningnummer: NL61 RABO 0318 4488 90 t.n.v. Stichting ExpeditieWijz te Hengelo onder vermelding van lunchkosten en de voornaam en achternaam van jullie kind. Het bedrag mag ook in termijnen betaald worden.

Vrijwillige ouderbijdrage
Excursies en materialen passend bij het project € 100,-
Vergoedingen voor expedities € 15,-
Totaal vrijwillige ouderbijdrage 115,-

De vrijwillige ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL98 RABO 0356115070 t.n.v.Stichting ExpeditieWijz te Hengelo onder vermelding ouderbijdrage en de voornaam en achternaam van jullie kind. 

6.5 Schoolverzekeringen

Het bestuur van ExpeditieWijz heeft een aantal polissen afgesloten. Het afgesloten pakket omvat onder andere een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering. De schademeldingen en –afhandelingen lopen via de directie. Zij sturen een schade door naar de betreffende verzekeringsmaatschappij.

6.6 Ziekte en verlof

Ziekmelden
Is je kind ziek, dan willen we dit natuurlijk weten. Meld dit voor schooltijd (voor 8.15 uur) telefonisch of via een app berichtje naar de mentor of naar Kim of Monique.

Verlof aanvragen
De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Voor verlof om een andere reden dan ziekte is het belangrijk om onderstaande goed door te lezen. Het formulier ‘verlof aanvragen’, kun je digitaal bij ons opvragen en indienen. Je ontvangt persoonlijk bericht of het verlof is toegekend.

Download het verlofaanvraagformulier.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen
Je kind kan ook vrij krijgen voor bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis, huwelijk of bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging. Hiervoor moet je toestemming vragen. Dit doe je bij de directeur van de school.
Bij bijzondere gebeurtenissen kun je voor meer dan 10 dagen vrij vragen. De leerplichtambtenaar van de gemeente moet hiervoor toestemming geven.

Vrij buiten de schoolvakanties
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kun je bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’. Wel moet je bewijzen dat je inderdaad niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan door:

● een verklaring van uw accountant. Hiermee laat je zien dat je een groot deel van jouw inkomsten mist als je tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit wordt ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’ genoemd.
● een verklaring van jouw werkgever als je seizoenswerk doet.

De vrijstelling aanvragen moet 8 weken of eerder voordat je op vakantie gaat. De directeur mag een kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.
Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Een kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

● dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
● je door jouw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
● je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
● je niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met jouw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je dit schriftelijk aan de directeur melden.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat je kind niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

7. Veiligheid en klachten

7.1 Klachtenbehandeling

ExpeditieWijz is aangesloten bij de geschillen commissies bijzonder onderwijs (GCBO).Op dit moment hebben we de modelklachtenregeling van de GCBO gehanteerd.
VERWIJZING

7.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Net als andere scholen verwerkt ook ExpeditieWijz persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten wij doen omdat deze gegevens nodig zijn om onze verplichtingen als onderwijsinstelling na te komen. Onder persoonsgegevens valt alle informatie waar jij of jouw kind aan te herkennen is. Het gaat om informatie, zoals naam, adres en Burgerservicenummer. Deze informatie hebben wij nodig om aan te kunnen tonen dat het kind geregistreerd is bij ons en om de bekostiging te realiseren vanuit de overheid. Het gaat ook om andere informatie, zoals een portretfoto of een betaling van de ouderbijdrage. We verwerken gegevens van het kind voor het uitvoeren van het onderwijs en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van jouw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.
Vanzelfsprekend zijn de gegevens goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar ook voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. Schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. In het geval van een datalek melden we dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik foto’s en video voor website en social media
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als toestemming is gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan. Heb je ondanks onze zorgvuldigheid klachten of opmerkingen, meld dit dan aan de school of de medezeggenschapsraad.

7.3 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling & Verwijsindex

Scholen zijn verplicht een eigen meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ te hebben, die zij dienen te gebruiken bij vermoedens van mishandeling. In de meldcode beschrijft een school wie binnen de organisatie wanneer wat op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen .Als school maken we gebruik van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de school is de leerkracht het aanspreekpunt.

Bij vermoedens van mishandeling worden de volgende 5 stappen gevolgd:

 1. Gesprek met de ouder(s).
 2. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 3. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
 4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp verlenen of organiseren ook mogelijk.

7.4 Verklaring Omtrent Gedrag

Medewerkers op school hebben nauw contact met leerlingen, vaak ook één op één. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) helpt het risico te verkleinen dat er misstanden ontstaan. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen belemmering is voor de functie. Een VOG wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Iedere medewerker en stagiair bij ExpeditieWijz is in het bezit van een VOG. Indien een ouder met regelmaat ons helpt of ondersteunt bij activiteiten met de kinderen zullen we vragen om een VOG verklaring, die gratis aangevraagd kan worden.

7.5 Schorsen en verwijderen

Het kan voorkomen dat ExpeditieWijz niet de juiste plek is voor een kind. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een kind geschorst wordt. Ook in deze situaties heeft een kind recht op onderwijs en mag het niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan dit kind ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en natuurlijk de ouders en het kind.
Het schoolbestuur is bevoegd om een kind te schorsen en te verwijderen. Dit gaat niet zomaar en daar gelden regels voor. Zo dient het bestuur eerst de betrokken leerkracht te horen en een andere school te zoeken. Met de invoering van passend onderwijs mag het kind niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Scholen zijn verplicht de wet primair onderwijs toelating en verwijdering en schorsing na te leven.

7.6 Vervoer onder schooltijd

Bij ExpeditieWijz gaan de kinderen regelmatig op expeditie. Dit kan te voet of per fiets in de omgeving van de school of als we verder weg gaan ook met de auto. We zorgen er voor dat dit veilig en volgens de regels plaatsvindt. In onze Vervoersgids staat omschreven hoe we veilig met de kinderen op expeditie gaan. Leerkrachten, medewerkers en ouders die we inschakelen kennen de regels en voorwaarden uit de gids.

7.7 Sociale media op school

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van kinderen binnen de school. Sociale media helpen het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Er zijn ook risico’s , zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Bij ExpeditieWijz behandelen we elkaar, zowel de kinderen als de leerkrachten met respect. Dit geldt ook voor het gebruik van sociale media. We maken de kinderen hiervan bewust, waarbij de pedagogische ontwikkelingslijn van de Leader in me centraal staat. In Jeelo staan stappers, waarbij de kinderen leren om te gaan met social media. Omgaan met elkaar en met social media is op deze wijze geïntegreerd in ons onderwijssysteem.

7.8 Vertrouwenspersoon

ExpeditieWijz werkt samen met een extern vertrouwenspersoon. Haar naam is Mieke Gondrie. Je kunt bij haar terecht als je situaties niet bespreekbaar kunt maken in je eigen nabije omgeving of op school. Haar nummer is 06 41194013 of via mail info@gripopconflict.nl

8. Overige informatie

8.1 Stagiaires

ExpeditieWijz is een erkend leerbedrijf. We bieden studenten graag de mogelijkheid om van ons en met ons te leren. Dit houdt ons als organisatie scherp en betrokken.

1. We bieden de student een goede, veilige en betekenisvolle werkplek bieden. Daar oefent en experimenteert de student met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij/zij voor in opleiding is.

2. De praktijkopleider kent de eisen van de opleiding en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken hiervoor tijd, ruimte en middelen vrij.

3. We zijn bereid om samen te werken met de school en verstrekken daartoe de benodigde informatie.

8.2 Voor- en naschoolse opvang

De BSO is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Iedere school is verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden, als ouders daarom vragen. Verschillende kinderen van ExpeditieWijz gaan na schooltijd naar de naschoolse opvang. Wil je hier ook gebruik van maken, neem dan contact met ons op.

8.3 Leerplicht

In Nederland gaan bijna alle kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Het is aan te bevelen om je al vroegtijdig te informeren over de juiste school van je kind of kinderen. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden.

8.4 Inschrijven op school

Wil je meer informatie over ExpeditieWijz of langskomen om eens te kijken in onze school? We houden iedere maand een Kijkochtend voor geïnteresseerde ouders. De ochtenden zijn informatie en natuurlijk laten we de school zien. De ochtenden zijn als eerste kennismaking bedoeld en graag zonder kinderen. Bent u enthousiast geworden, dan plannen we daarna een afspraak voor de kinderen om te komen kijken. Kijk op Instagram of Facebook voor de data.

Meld je aan via basisschool@expeditiewijz.nl

8.5 Vakantie en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie
ma 23-10-2023 t/m vrij 27-10-2023
Kerstvakantie
ma 25-12-2023 t/m vrij 05-01-2024
Voorjaarsvakantie
ma 19-02-2024 t/m vrij 23-02-2024
Paasweekend
vrij 29-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie + Hemelvaart
ma 29-04-2024 t/m vrij 10-05-2024
Pinksteren
ma 20-05-2024
Zomervakantie
ma 22-07-2024 t/m vrij 30-08-2024

 

Team ontwikkeldagen
Op deze dagen zijn de kinderen vrij:
wo 27-09-2023
do 19-10-2023
vrij 20-10-2023
di 23-01-2024
vrij 08-03-2024
ma 11-03-2024
wo 10-04-2024
ma 10-06-2024
di 11-06-2024

CONTACT

ExpeditieWijz

F. Hazemeijerstraat 300

7555 RJ Hengelo

info[@]expeditiewijz.nl